Geleceği Yeşil Tasarla Projesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

AFLODAY olarak biz: inançla atılan her adımın bir fayda, bir katkı ve değer yaratma, bir hayali yaşatma olduğuna inanıyoruz. Paylaştıkça da var olacağımızı düşünüyoruz.

Geleceği Yeşil Tasarla Projesi: Doğaya ve Topluma Sorumluluk

Geleceği Yeşil Tasarla Projesi, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında yetişkin ve çocuklarda davranış geliştirmeyi hedefleyen bir sürdürülebilirlik projesidir. 

Proje; doğaya duyarlılık ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayarak, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması ve bireylerde olumlu davranış değişiklikleri oluşturmayı hedefliyor.

011.jpg

Bu kapsamda doğadan ilham alarak yetişkinler ve çocuklarla doğadan sürdürülebilir hobi atölyeleri düzenliyor, interaktif online seminerlerle de bu bilinci yerleştirmeye, toplumda sorumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı, bireylerin karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyoruz.

Doğadan ilham alan hobi atölyeleri ve interaktif online seminerler sayesinde katılımcılarımız, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlenirken aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede nasıl bir rol üstlenebileceklerini öğreniyorlar. Projemiz, yetişkinlerde ve çocuklarda sürdürülebilir davranış değişikliği sağlayarak toplumda daha sorumlu ve çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Doğadan Hobi Atölyeleri ile doğaya olan sevgiyi pekiştirmeyi, doğaya yaklaşmalarını ve sürdürülebilirlik bilincini artırmayı öngörüyoruz.

010.jpg

Online Seminerler ile iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal, çevresel sorumluluk konularında katılımcılara bilgi ve farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleşen bu seminerlerle katılımcılar hem doğayla hem kendileriyle ilgili farkındalık kazanıyorlar.

Geleceği Yeşil Tasarla Projesi ile doğadan ilham alarak katılımcılarımıza sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında eğitim verirken aynı zamanda topluma sorumlu bir kurum olarak hareket etmeyi kendimize misyon edindik.

Projemizi kurumların sponsorluğunda kurum çalışanları ve çocuklarıyla online gerçekleştirebildiğimiz gibi yüz yüze de gerçekleştirebiliyoruz.

Yanı sıra her ay kendi bünyemizde düzenlediğimiz ücretsiz doğadan hobi atölyeleri ile de toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.

Bizimle aynı amaçları önemseyen, destekleyen ve bu alanda bir fark yaratmak isteyen herkesi projemize dahil olmaya davet ediyoruz, çünkü bu dünya hepimizin.

Siz de projemize katılarak geleceğe yeşil bir dokunuş yapmaya davetlisiniz.

Bu projede yer alan mevsimsel etkinlikler sayesinde katılımcılar; doğayı fark ediyor ve sürdürülebilir kaynak yönetimi konusunda bilinçleniyor.   

Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerine özgü doğa etkinlikleriyle katılımcılara doğaya saygılı bilinçli tüketici olma ve sıfır atık prensibini benimseme fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca projenin uzun vadeli hedefi, yeni  ve genç neslin doğaya daha saygılı ve sürdürülebilir tüketiciler olmalarını sağlayarak ülkedeki karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

001.jpg

Projenin Topluma Katkısı

ISO 14000 serisi* standartlarınca  çevresel performansın artırılabilmesi için insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkilerini belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ekolojik ayak izi, çevreye bırakılan etkileri gösterir. Ekolojik ayak izinin azaltılması çevresel etkinin azaltılması ve devamlılığın sağlanması için önemli bir adımdır.

Çevresel sürdürülebilirliğin önemi; günümüze ve geleceğe olan katkılarından gelmekte birlikte, herkes için daha temiz ve sağlıklı bir geleceğin faydaları:

  • Biyoçeşitliliğin korunması
  • Kirliliğin azaltılması sonucu daha sağlıklı koşullar elde etme
  • Küresel ısınma ile etkili mücadele edebilme
  • Doğal düzenin korunması
  • Kaynakların verimli şekilde kullanılması

Gezegenimizin doğal kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması herkes için değer yaratmaktadır.

* ISO 14000 serisi standartları, çevre yönetimi alanında ilgili performansın takip edilerek iyileştirilmesi için gerekli olan standartları kapsamaktadır. Bu standartlar serisi, kurumlara pratik anlamda yol göstermektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlikle Geleceği Yeşil Tasarla

Çünkü

Bilimsel araştırmalar; çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasının, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların önlenmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin de sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumayı ve mevcut kaynakları israf etmeden kullanmayı amaçlar. Kapsamında; temiz enerji kullanımı, su kaynaklarının korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi gibi konular yer alır.

Bilimsel araştırmalardan bazı örnekler verecek olursak

Yaklaşık 1,1 milyar kişi (dünya nüfusunun %18’i) temiz su kaynaklarına ulaşmada sorun yaşamaktadır. 2,4 milyar kişi yeterli sağlıklı suya sahip değildir. Su talebi her geçen gün artmakta ve ulaşılabilir tatlı su kaynakları ise kirlenme sebebiyle gün geçtikçe azalmaktadır. Kısıtlı su kaynaklarının kirlenmesi ve suya olan ihtiyacın artması neticesinde sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların kontrollü kullanımı, özellikle son yirmi yılda, tüm dünyada önem kazanmış ve alternatif su kaynakları üstündeki çalışmalar artmıştır.

Türkiye de su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. DSİ’nin su potansiyeli hesaplarına göre Türkiye kişi başına yıllık 1.652 m3 su potansiyeline sahiptir. Öngörülere göre Türkiye nüfusu 2030 yılında 100 milyona ulaşacak ve su potansiyeli kişi başına yıllık 1.120 m3’e düşecektir. Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacak ve kaynakların çok daha etkin kullanmayı amaçlayan politikalar izlemek durumda olacaktır.

 

Türkiye Mekansal Strateji Planı’nın 2053 yılını hedefleyen vizyonu

“Kapsayıcı, yaşanabilir, yenilikçi, rekabetçi, iklim değişikliğine ve afetlere duyarlı, dayanıklı ve sürdürülebilir mekânlar” olarak belirlenmiştir. Bu vizyonunun gerçekleştirilebilmesine yönelik 6 eksen altında öncelikler ortaya koyulmuştur. Bu eksenler; 1. Yaşanabilir yerleşmeler, erişilebilirlik ve hareketlilik 2. Doğal yapı, doğal afetler ve ekosistem servislerinde sürdürülebilirlik 3. İklim değişikliği ile mücadele 4. Rekabetçilik ve çekicilik 5. Yenilikçilik ve teknoloji 6. Nüfus dinamikleri ve beşeri gelişme olarak belirlenmiştir.

 

“Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik” ekseni öncelikleri

Doğal kaynakların etkin kullanımı; Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin yönetimi; Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin dayanıklılığı; Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın kullanımı; Atıkların geri dönüşümü ve bertarafıdır.

 

“İklim Değişikliği ile Mücadele” ekseni öncelikleri

Sera gazı salımı; Sektörel kararlarda iklim değişikliğine uyum; Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyumdur.

Tüm bu başlıklar altında mevcut durumda ve gelecekte çevre politikaları ile ekonomik ve sosyal politikaların birbirlerine etkisi ve entegrasyonu analiz edilmekte ve gözetilmektedir.

 

Kaynaklar:

  • Türkiye Çevre Durum Raporu, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara 2020
  • Avrupa Çevre Ajansı ve Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Raporu, 2022
  • Çevresel Göstergeler Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara 2022

Referanslarımız

İletişim Bilgileri

info@afloday.com

Etiler Mah. Tepecik Cad., Edincik Sk.No:3 /2, 34337 Beşiktaş/İstanbul

Takip Edeyim

Bir "TIK" Yakındayız

Please publish modules in offcanvas position.